Mestna občina Ptuj
 

Aktualno

12. 9. 2017 | sporočilo za medije

Sporočilo za javnost: Urgentni center na Ptuju, po sestanku na Direktoratu za zdravstveno ekonomiko

Izgradnja urgentnega centra (UC) na Ptuju je zelo pomembna za najmanj 140.000 prebivalcev Spodnjega Podravja, s čimer bi zagotavljali ustrezno kakovost nujne zdravstvene oskrbe, kot so je deležni prebivalci v drugih slovenskih regijah. Prav vsakega izmed nas ali naših bližnjih lahko doleti nezgoda ali nesreča in velikokrat so ključne minute ali celo sekunde.

Na Ministrstvu za zdravje so že potekali sestanki, kjer smo skupaj s predstavniki Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča (SB) Ptuj podali zahtevo, da se Ptuja in celotne regije Spodnje Podravje ne sme pustiti praznih rok ter izpustiti iz mreže urgentnih centrov po Sloveniji.

Podpora županov Spodnjega Podravja: pismo o nameri sofinanciranja

Župani UE Ptuj in UE Ormož bodo v skladu s soglasno sprejetim sklepom na 12. redni seji Kolegija županov Spodnjega Podravja, ki je potekala včeraj, 11. septembra 2017, podpisali pismo o nameri sofinanciranja izgradnje urgentnega centra na Ptuju, s čimer se bodo zavezali, da bodo lokalne skupnosti aktivno pristopile k zbiranju potrebnega sofinancerskega deleža Splošne bolnišnice Ptuj ter zagotovile manjkajoča sredstva v proračunih za leto 2018.

Podpisano pismo o nameri je podlaga za pripravo konzorcijske pogodbe, v kateri bodo natančno opredeljena manjkajoča sredstva, razdelilnik po občinah glede na število prebivalcev in pravna podlaga oziroma način financiranja.

Sestanek na Direktoratu za zdravstveno ekonomiko

Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar se je danes s predstavniki Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča (SB) sestal z Tomažem Glažarjem, direktorjem Direktorata za zdravstveno ekonomiko. Slednjemu so predložili dejstvo, da je SB Ptuj zagotovila lastna sredstva in s tem izničila edini izgovor ministrstva, da se urgentni center na Ptuju ne realizira.

Tudi na Ministrstvu za zdravje so zagotovili, da je s tem finančna konstrukcija projekta zaključena, vendar želijo še pisno zagotovilo za to. To jim bo poslano v obliki konzorcijske pogodbe, ki jo bodo podpisale občine Spodnjega Podravja, te pa bodo prav tako zagotovile sredstva v svojih proračunih za leto 2018. Občine bodo tudi našle pravo pravno podlago za prenos sredstev.

Po recenziji novelacije investicijskega programa je investicija vredna 3,3 milijona EUR: 820.000 EUR zagotovi SB Ptuj, preostali delež pa država. Ministrstvo je zagotovilo, da se bodo rezervirana sredstva prenesla v proračun za leto 2018. Razpis za gradnjo lahko tako pričakujemo konec leta 2017 ali v začetku leta 2018.

Miran Senčar, župan Mestne občine Ptuj: »Direktorju Direktorata za zdravstveno ekonomiko sem povedal, da župani Spodnjega Podravja niso zadovoljni, so celo ogorčeni, da morajo samo prebivalci Spodnjega Podravja zagotavljati finančna sredstva za izgradnjo urgentnega centra na Ptuju. Vendar smo to storili, ker gradnje tako pomembnega objekta ne želimo prepustiti naključju. Našim občanom želimo zagotoviti enako zdravstveno oskrbo in enake možnosti preživetja, kot jih imajo ostali prebivalci Slovenije. Po besedah gospoda Glažarja sta ravno velika aktivnost in angažma lokalnih skupnosti pripomogla k temu, da bo do gradnje urgentnega centra prišlo.

Velika zahvala gre tudi lokalnemu gospodarstvu z družbami Talum, Perutnina Ptuj in Finakos na čelu, ki so sprožile dobrodelno akcijo zbiranja sredstev za zagotovitev lastnega deleža bolnišnice, ter vsem podjetjem in posameznikom, ki so se pridružili tej akciji. Do sedaj so zbrali več kot 250.000 EUR. Skupaj smo močnejši!«

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno