Mestna občina Ptuj

Aktualno

7. 7. 2017 | aktualna tema

Priporočila: Kako voziti po večpasovnih krožiščih?

Pravilna vožnja skozi krožišče je ob zgoščenem prometu izjemno pomembna. Treba se je držati pravil, voziti po pravilnem pasu, predvsem pa izhod iz krožišča pravočasno najaviti s smerokazom. Samo s tem ukrepom lahko vsak voznik prispeva k bistveno bolj tekočemu prometu. V nadaljevanju objavljamo napotke za pravilno vožnjo in razvrščanje v krožišču.

Kadar ima krožno križišče dva uvozna prometna pasova, zapelje vozilo, ki: vozi po desnem prometnem pasu, na zunanji prometni pas krožnega križišča; vozi po levem prometnem pasu, na notranji prometni pas krožnega križišča.

Torej – na desni prometni pas se morajo razvrstiti samo tisti vozniki, ki bodo odšli iz krožišča na prvem izvozu.

Kadar se z levega prometnega pasu vključujemo v krožno križišče in je zunanji prometni pas prost, notranji prometni pas pa zaseden z vozili, moramo počakati. V križišče lahko zapeljejo le vozila z desnega prometnega pasu, saj je zunanji prometni pas na križišču prost.
 

Kadar se z levega prometnega pasu vključujemo v krožno križišče in je zunanji prometni pas zaseden, moramo počakati. Na krožno križišče lahko neovirano zapeljejo le vozila z desnega prometnega pasu, ki bodo zapustila križišče na prvem izvozu, saj je ta prometni pas ločen od drugih prometnih pasov z neprekinjeno ločilno črto. Te črte ne smemo prevoziti.

Oba prometna pasova, notranji in zunanji, sta namenjena zapuščanju krožnega križišča. V tem primeru je z zunanjega prometnega pasu prepovedano nadaljevati vožnjo po krožnem križišču. To prepoveduje neprekinjena ločilna črta in zarisana puščica na vozišču.

Voznik avtomobila na notranjem prometnem pasu s prepoznim premikom na zunanji prometni pas ogroža vozila, ki že vozijo na njem. V primeru, da je voznik zgrešil izvoz oz. kadar se zaradi gostote prometa ni uspel pravočasno razvrstiti na zunanji prometni pas, vedno odpelje še en krog in se med tem varno razvrsti na zunanji prometni pas krožnega križišča.

Bodimo zelo pozorni pri zamenjavi prometnih pasov. Vsa vzvratna ogledala so namreč nastavljena na vožnjo po ravni cesti. Čeprav pravilno pogledamo v vzvratna ogledala, lahko spregledamo vozilo na desni, ki ga opazimo šele, ko je tik ob našem boku, oz. vozilo na levi, ki zaradi mrtvega kota prej izgine iz vidnega polja ogledal.
Na takšnih križiščih se tudi zelo hitro spreminja prometna situacija, zato moramo natančno in dobro pregledati, kaj se dogaja okoli nas, s poudarkom na pogledu čez levo ramo.

Več napotkov s slikovnim gradivom si lahko preberete in ogledate v pripetih sporočilih.

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno