Mestna občina Ptuj
 

Aktualno

14. 6. 2017 | sporočilo za medije

Sporočilo za javnost: Prenova mestne tržnice, izvedba arheoloških sond

Po zgledu številnih večnamenskih tržnih prostorov v evropskih mestih želi tudi Ptuj razviti sodoben koncept dinamičnega javnega prostora, ki se bo dnevno in sezonsko prilagajal najrazličnejšim namenom in vsebinam. Javne mestne tržnice so v nekaterih slovenski mestih poleg njihove osnovne funkcije tudi pomemben element javnega prostora in del kulturne ter simbolne identitete kraja. Javni prostori so ogrodje mentalne slike mestnega prostora in eden izmed temeljnih atributov mestnosti. So generator javnega uličnega življenja ter pomemben segment socialnega življenja. So urbana prizorišča, ki morajo omogočati demokratično pluralnost rab in pomenov. Poudarek projektnih rešitev je zato na domiselni ureditvi parterja, ki bo omogočala programsko in prostorsko fleksibilnost raznolikih programov in njihovo prostorsko aplikacijo ter povezavo s preostalimi javnimi prostori v mestu. V številnih mestih, ki so že doživela opisano preobrazbo, lahko danes opazujemo, kako so se ozki pločniki spremenili v sončne terase lokalov, ki so nastali v pritličjih obcestnih hiš. Namesto parkirišč je mesto pridobilo široke sprehajalne površine, ki so v mestno središče privabile več ljudi, ti pa so počasi osmislili trgovske programe, ki so do zdaj stagnirali na račun večjih trgovskih centrov na mestnem obrobju. Mestna središča, ki so v zadnjih desetletjih propadala, so znova zasijala v povsem novem sijaju. Podobna preobrazba se bo s preureditvijo mestnega središča zgodila tudi na Ptuju.

Predhodne arheološke raziskave: devet testnih sond
Mestna občina je v letu 2016 izvedla javni natečaj, na podlagi katerega je tudi izbrala izvajalca projektne dokumentacije za ureditev mestne tržnice. Izbrani izvajalec ARK Arhitektura Krušec na podlagi izvedenega in usklajenega idejnega projekta ter že pridobljenih projektnih pogojev trenutno pripravlja projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za samo pripravo projektne dokumentacije so bile že izvedene geomehanske raziskave tal, v prihodnjem tednu pa se bodo izvajale še predhodne arheološke raziskave.

»Območje tržnice je del arheološkega najdišča, kjer so bili leta 1913 ob rušitvenih delih t. i. 'male kasarne' odkriti rimskodobno grobišče in stavbe. Glede na topografski razvoj Ptuja pa na tem mestu predvidevamo tudi zgodnje srednjeveške naselbinske ostanke.« (A. Magdič, Kulturnovarstveni pogoji). Arheološka ekipa izbranega izvajalca raziskav zavoda Skupina STIK bo izvedla devet testnih sond (začetek v juniju), smiselno razporejenih na območju tržnice in neposredne okolice. Namen raziskave je vpogled in ovrednotenje ohranjenosti arheoloških ostalin, ki se danes skrivajo pod ploščadjo tržnice, ter nadaljnje usmeritve njihovega upravljanja. Prav bogata kulturna dediščina Ptuja namreč predstavlja enega največjih kapitalov mesta.

Nov večnamenski objekt in stopnišče
Območje nameravane ureditve na Ptuju obsega približno 80 arov površine. V projektu je predvidena umestitev novega večnamenskega objekta za potrebe tržnice, kulture, večjih prireditev na mestu dosedanjega, dotrajanega objekta pod cerkvijo. V novem objektu so predvidene površine za skladiščenje zložljivih stojnic, skladišča za hranjenje živil, javne sanitarije in trgovski lokal (pekarna, prodajalna lokalnih mesnih izdelkov, sira ali podobno). Dotrajan oporni zid ob Slomškovi ulici se bo porušil ter nadomestil z doživljajskim večnamenskim urbanim stopniščem. Promet na Slomškovi ulici in v območju trga se bo umiril in namenil pretežno pešcem v obliki skupnega prometnega prostora, t. i. »shared space«. Na celotnem območju posega se bo izvedel nov tlak. Predvideva se možnost nadkritja tržnega prostora za potrebe večjih prireditev, to pa je možno v času vsakodnevnega delovanja tržnice zložiti.

Vrednost investicije
Osnovna ocena investicije je 2.500.000 EUR. Natančno oceno vrednosti investicije bomo dobili, ko od projektantov prejmemo ovrednoten popis del. Tega bomo vključili v investicijski program, ki bo predvidoma v potrditvi na seji mestnega sveta v mesecu juliju. Naložbo bosta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Za izvedbo investicije bo MO Ptuj zagotovila 500.000 EUR lastnih sredstev iz občinskega proračuna.

Začetek gradnje se predvideva konec tega leta oziroma v začetku naslednjega, kar je odvisno od pridobitve že omenjenih evropskih sredstev. V upanju na uspešna usklajevanja s pristojnim ministrstvom za pridobitev nepovratnih sredstev računamo na odprtje prenovljenega območja v sklopu občinskega praznika.

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno