Mestna občina Ptuj
 

Aktualno

15. 5. 2017 | sporočilo za medije

Sporočilo za javnost: Ureditev Spominskega parka

Aktivnosti v zvezi z ureditvijo Spominskega parka Staro pokopališče so v polnem zagonu. Komisija za izbor obeležij v Spominskem parku, ki jo je imenoval župan, je pregledala celoten nabor nagrobnikov v Spominskem parku in predvidela več scenarijev obnove posameznih nagrobnikov. Pri določanju kriterijev za ohranjanje teh je upoštevala vrednost, starost in unikatnost posameznih nagrobnikov pa tudi vlogo, pomen, vpliv in zgodbe pokopanih oseb ter stopnjo ohranjenosti oziroma poškodovanosti.

Projektna dokumentacija je bila pripravljena dolgoročno, za izvedbo po fazah in končno realizacijo v skladu s vsakoletnimi proračunskimi sredstvi in kot odziv na vsakoletno spremljanje opuščanja grobov s strani svojcev. Kot končna ureditev je bila predvidena 30% odstranitev nagrobnikov.

Zaradi možnosti sofinanciranja investicije z evropskimi sredstvi, o kateri smo bili seznanjeni šele po zaključeni projektni dokumentaciji, bo ureditev Spominskega parka morala biti zaključena v kratkem času, zato predhodne usmeritve izdelanih projektov ne moremo dokončno izvesti. Projekt je bilo treba zastaviti na podlagi trenutnega stanja opuščenosti oziroma vzdrževanosti grobov in ne na stanje čez desetletje.

Komisija je na podlagi več ogledov, zgodovinskih dejstev in pietete do pokopanih in njihovih svojcev sprejela stališče, da se arhivira obstoječe stanje s fotografijami in lokacijami grobov in nagrobnikov ter da se ohrani vse nagrobnike razen najbolj poškodovanih. Nekatere nagrobnike bo treba prestaviti zaradi gradnje predvidene infrastrukture. Glede na stopnjo poškodovanosti se bo degradirane nagrobnike, ki že zdaj kazijo podobo parka, obnovilo z najnujnejšimi ukrepi oziroma odstranilo.

Vrednost investicije je ocenjena na 1,4 milijona EUR, od česar Mestna občina Ptuj zagotovi 300.000 EUR, finančno konstrukcijo pa zapre z nepovratnimi sredstvi. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno