Mestna občina Ptuj

Priponke

Aktualno

12. 5. 2017 | sporočilo za medije

Sporočilo za javnost: Nadaljevanje ureditve otroških igrišč v Mestni občini Ptuj

Mestna občina Ptuj je pristopila k ureditvi otroških igrišč, ki so bila dotrajana in neustrezna. V preteklem letu je bil izveden načrt ureditve posameznega otroškega igrišča in nabor igral, ki se umestijo na določene lokacije posameznega igrišča. Skladno z izdelanim projektom smo sistematično pristopili k ureditvi, tako da smo v lanskem letu uredili igrišča v Ljudskem vrtu, na Volkmerjevi ulici, v Ulici 25. maja, Ulici 5. prekomorske in Kvedrovi ulici, za manjkajoča igrišča pa smo v letošnjem proračunu zagotovili sredstva, da se le-ta uredijo in da tako omogočimo otrokom varno in atraktivno igrišče, kjer bodo sprostili svojo energijo in predvsem nadgrajevali različne veščine, ki se izoblikujejo z uporabo igral.

V letošnjem letu so tako nova igrala nameščena v parku na Turnišču, kjer smo odstranili stara in dotrajana igrala, namestili nova in v njihovi neposredni bližini uredili varno podlago.

Prav tako smo v enakem obsegu del izvedli zamenjavo igral na Vičavi, kjer so že bila obstoječa igrala, a niso ustrezala novim kriterijem in pravilom za uporabo.

V Panonski ulici pa je nastalo novo otroško igrišče, dela se pravkar končujejo in s tem se letošnja ureditev zaključi.
Obveščamo vas, da je uporaba igral na lastno odgovornost in v želji, da bodo le-ta dosegla svoj namen, želimo vsem uporabnikom varno in čim bolj igrivo uporabo.

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno