Mestna občina Ptuj

Priponke

Aktualno

19. 4. 2017 | aktualna tema

Dopolnitev javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj - tretje spremembe in dopolnitve

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj - tretje spremembe in dopolnitve se pripravi za naslednje parcele oziroma dele parcel (v oklepaju so označene oznake posameznega posega):

- katastrska občina Krčevina pri Ptuju: 1094/1 (ID GA-01), 878/2 (ID PA-01), 516/1, 517/1 (ID PA-02).
- katastrska občina Grajena: 60/3 (ID GA-02), 81/1, 83 (ID GA-03), 93/2, 94/1, 94/2, 94/3 (ID GA-04), 115/7, 118/1, 118/4, 119/1, 363/2, 363/3, 363/5 (ID GA-05), 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 161/1, 161/2, 162/1, 162/4, 162/5, 162/6, 367/1, 368 (ID GA-06), 40/3 (ID GA-07).
- katastrska občina Ptuj: 143, 146, 3978, 160, 163 in 166/3 (ID PA-03), 133, 134 (ID PA-04), 60/10, 60/11, 60/13, 60/14, 60/15, 60/16, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132 (ID PA-05, ID PA-06), 57, 58, 59 (ID PA-07, ID PA-08, PA-09, ID PA-10, ID PA-11: VARIANTA 1; ID PA-12: VARIANTA 2), 639/1 (CE-01), 613, 614, 615, 617 (CE-02).

Javna razgrnitev bo v času od srede 19. 4. 2017 do vključno ponedeljka 22. 5. 2017.

Več informacij najdete v priponki.

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno