Mestna občina Ptuj

Priponke

Aktualno

11. 4. 2017 | aktualna tema

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj – tretje spremembe in dopolnitve

Obveščamo vas o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj – tretje spremembe in dopolnitve (OPN SD3).

Javna razgrnitev navedenega gradiva bo v prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, in sicer v sprejemni pisarni (pritličje, vhod na desnem vogalu mestne hiše) od srede, 19. 4. 2017, do vključno petka, 19. 5. 2017.

V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN SD3, ki bo v sredo, 10. 5. 2017, ob 16.30 na sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, soba št. 8 (velika sejna soba, 1. nadstropje).

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge k OPN SD3. Pripombe in predloge se pošlje na naslov Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa se jih na mestu javne razgrnitve vpiše v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom javne razgrnitve.

Več informacij lahko preberete v priponki.

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno