Mestna občina Ptuj

Aktualno

21. 2. 2017 | aktualna tema

Vabilo k javni razpravi o osnutku Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj v obdobju 2017-2021

Osnutek Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj v obdobju 2017-2021 je v javni obravnavi od 21. februarja do 22. marca 2017. Prosimo zainteresirano javnost, da morebitne pripombe in predloge na predstavljeni osnutek strategije posreduje pisno na e-poštni naslov občine: javnerazprave@ptuj.si.

Osnutek strategije je objavljen s tem obvestilom in z gradivom za 26. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, na tej povezavi
http://www.ptuj.si/aktualno?id=000065475

- osnutek strategije
- sklep MS

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno