Mestna občina Ptuj
 

Aktualno

7. 2. 2017 | sporočilo za medije

Sporočilo za javnost: Podpis pisma o nameri med Mestno občino Ptuj in Mestno občino Maribor

Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar je danes v mestni hiši v Mariboru z županom Mestne občine Maribor dr. Andrejem Fištravcem podpisal pismo o nameri o sodelovanju na področju zbiranja in obdelave odpadkov, s katerim MO Ptuj in MO Maribor ugotavljata skupni interes za vzpostavitev sodelovanja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, kot sta ga dogovorili podjetji Javne službe Ptuj, d. o. o., in Snaga, d. o. o., v pismu o nameri z dne 27. 10. 2016.

Prevzem in predelava težke frakcije
Župana se strinjata, da bi z dodatnimi investicijami lahko Javne službe Ptuj na CERO Gajke prevzemale v predelavo in odlaganje težko frakcijo, predelano iz mešanih komunalnih odpadkov iz bistveno širšega prispevnega območja, zlasti v primeru, če bi Snaga v prihodnje zagotavljala predobdelavo mešanih komunalnih odpadkov s sortiranjem, pa tudi termično predelavo lahke frakcije iz mešanih komunalnih odpadkov.

Razmerja pri izvajanju posameznih storitev bosta MO Ptuj in MO Maribor podrobneje dogovorili s posebnimi pogodbami oziroma dogovori, prizadevali pa si bosta za doseganje skupnih ciljev v skladu z nacionalnimi predpisi in predpisi EU s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.

Priložnost za celotno regijo
Župan MO Ptuj Miran Senčar je po podpisu dejal: »Danes sta mestni občini Ptuj in Maribor podpisali pismo o nameri, s katerim oblikujeta sodelovanje na področju ravnanja z odpadki, ki sta ga začeli že javni podjetji, Javne službe Ptuj in Snaga. Pozdravljam to sodelovanje, saj je izjemnega pomena ne samo za obe mestni občini, temveč za celotno štajersko in podravsko regijo. Maribor pripravlja sortirnico, ki bo priložnost tudi za nas. Mešane odpadke bi lahko vozili v Maribor, tam bi se odpadki presortirali, pri nas na Gajkah pa bi prevzeli predelavo težke frakcije, iz česar se pridobi ne več odpadek, temveč surovino. To sodelovanje je zato velikega pomena za celotno regijo. Kdo pravi, da moramo imeti vsi vse, področja obdelave odpadkov si lahko razdelimo in tako skupaj ustvarimo uspešno zgodbo.«

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno